Zásady přidělování značky

 

Zde si můžete stáhnout zásady přidělování značky Valtice Hlavní město vína.

 

Zásady pro přidělování značky Valtice Hlavní Město vína,

 

vínům výrobců sdružených v občanském Sdružení Valtice Hlavní město vína, jako nedílná přílohy Stanov sdružení.

 

 

 1. O přidělení značky může požádat pouze registrovaný výrobce vína, se sídlem ve Valticích nebo Úvalech, který je členem občanského Sdružení Valtice Hlavní město vína (dále jen VHMV).
 2. Přihlášené víno musí být vyrobeno z hroznů jejichž původ je v KÚ Valtice nebo Úvaly.
 3. Hrozny při sběru byly ověřeny důvěrníkem SZPI (vždy, i v případě pokud nedosahují cukernatosti nad 19°NM).
 4. Přihlášené víno musí splňovat podmínky Vinařského zákona, min. v jakostní třídě moravské zemské víno.
 5. Přihlášené víno musí doporučit komise degustátorů složená ze zástupců výrobců vína členů Sdružení VHMV.
 6. Z každé přihlášené partie dodá výrobce 12 ks lahví o objemu 0,75 litru do depozitního archívu na MěÚ Valtice, tyto láhve budou k dispozici starostovi města – předsedovi sdružení VHMV k reprezentaci Města Valtic, z toho min1 láhev vína, kterému byla přidělena značka VHMV musí zůstat v archívu po dobu 2 roků od uložení jako kalibrační vzorek.
 7. Závěrečný výrok o zařazených vzorcích vín, kterým bude propůjčena značka VHMV, vynese usnášeníschopná členská schůze o.s. VHMV.

 

Parametry pro přidělení značky VHMV

 

Značka se bude udělovat těmto vínům:

 1. Bílé víno (odrůdové víno nebo směs z charakteristických bílých valtických odrůd)
 2. Růžové víno (odrůdové víno nebo směs z charakteristických modrých valtických odrůd)
 3. Červené víno (odrůdové víno nebo směs z charakteristických modrých valtických odrůd)

 

 1. Bílé:
  1. 1  Přední etiketa bude mít podobu zvolenou výrobcem a ponese název vína, nebo název odrůdy a bude doplněna samolepící značkou s grafikou Valtice Hlavní město vína a příslušným sloganem doplňujícím značku. Na zadní etiketě si každý výrobce individuálně doplní text, který bude vysvětlovat potenciálnímu kupci v čem je víno se značkou specifické a jaké terroir jeho vlastnosti odráží.
  2. 2. Smí být vyrobeno pouze z odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize.
  3. 3. Doporučené odrůdy pro bílé: RV, VZ, SZ, MT, TČ, Sg nebo směs z těchto odrůd.
  4. 4. Barva: světlá se zlatavými odlesky.
  5. 5. Vůně: jemně aromatická (poloaromatická), svěží ovocné tóny.
  6. 6. Chuť ovocná, lehce kořenitá.
  7. 7. Celkový dojem: lehčí, suché, poloaromatické víno s převahou ovocných tónů.
  8. 8. Chem. analýza pro bílé vína:

 

 

min

max

alk

11,5

13

kyseliny

6

7

zbytk. cukr

 

6

 
 1. Růžové:
  1. 1. Přední etiketa bude mít podobu zvolenou výrobcem a ponese název vína, nebo název odrůdy a bude doplněna samolepící značkou s grafikou Valtice Hlavní město vína a příslušným sloganem doplňujícím značku. Na zadní etiketě si každý výrobce individuálně doplní text, který bude vysvětlovat potenciálnímu kupci v čem je víno se značkou specifické a jaké terroir jeho vlastnosti odráží.
  2. 2. Smí být vyrobeno pouze z odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize.
  3. 3. Doporučené odrůdy pro růžové víno: Fr, Sv, MP, RM.
  4. 4. Barva: lososová, meruňková.
  5. 5. Vůně: svěží ovocné tóny, malina, jahoda.
  6. 6. Chuť svěží ovocná.
  7. 7. Celkový dojem: svěží, lehké, ovocné, šťavnaté víno s příjemnou kyselinou.
  8. 8. Parametry růžového vína:

 

 

min

max

alk

11,5

13

kyseliny

6

7

zbytk. cukr

 

6

 

 

 

 1. Červené:
  1. 1. Přední etiketa bude mít podobu zvolenou výrobcem a ponese název vína, nebo název odrůdy a bude doplněna samolepící značkou s grafikou Valtice Hlavní město vína a příslušným sloganem doplňujícím značku. Na zadní etiketě si každý výrobce individuálně doplní text, který bude vysvětlovat potenciálnímu kupci v čem je víno se značkou specifické a jaké terroir jeho vlastnosti odráží.
  2. 2. Smí být vyrobeno pouze z odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize.
  3. 3. Doporučené odrůdy pro červené víno: RM, Fr, Sv, MP.
  4. 4. Barva: rubínová.
  5. 5. Vůně: lesní bobulové ovoce, višeň, švestka, třešeň.
  6. 6. Chuť: ovocná, třešně, višně, švestky.
  7. 7. Celkový dojem: klasicky moravské, ovocné, nebarikované víno.
  8. 8. Parametry červeného vína:

 

 

min

max

alk

12

14

kyseliny

 

6

zbytk. cukr

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Schválené ustavující valnou hromadou Sdružení Valtice Hlavní město vína

dne 29. června 2011 jako nedílná součást stanov sdružení.