Výkonná rada

Na ustavující valné hromadě dne 30. 6. 2011 byla zvolena výkonná rada v tomto složení:

- Milan Sedláček - tajemník sdružení

- Ing. Vlastimil Černý DiS. - hospodář

- Roman Zapletal - člen rady